NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme

NVA

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

NVA

Wie zijn wij?

De Nederlandse Vereniging voor Autisme maakt zich al meer dan 30 jaar sterk voor mensen met autisme en hun familie.

Ons doel is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. Wij proberen een bijdrage te leveren aan de vermindering of de oplossing van de problemen waar kinderen en volwassenen met autisme mee te maken hebben.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is er voor alle mensen die met autisme te maken hebben. Wij beschikken over informatiemateriaal voor kinderen, ouders, partners, volwassenen, hulpverleners, familieleden van mensen met autisme en andere geïnteresseerden.

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is in 1978 opgericht en is uitgegroeid tot een vereniging waarbij zich ruim 13.500 leden hebben aangesloten.

Binnen de vereniging zijn ongeveer 500 vrijwilligers actief. Zij vormen o.a. de regiobesturen, bemensen de Autisme InfoCentrums, verzorgen de regionale (lotgenoten-)contacten en organiseren regionale informatiedagen.

Bij de beleidsontwikkeling zijn werk- en adviesgroepen betrokken. Deze werk- en adviesgroepen zijn op verschillende beleidsterreinen actief zoals zorg en welzijn, arbeid, onderwijs en partners van mensen met autisme. De beleidsmedewerkers van het landelijk bureau coördineren de contacten tussen deze groepen, het landelijk bureau en bestuur.

Het landelijk bureau van de NVA is in Bilthoven. Op het landelijk bureau vindt ontwikkeling van beleid plaats en zijn activiteiten zoals de Informatie- en Advieslijn, documentatie- en informatieverstrekking, public relations en fondsenwerving ondergebracht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven leden. De directeur heeft de dagelijkse leiding van het bureau.

Wat doen wij?

De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie.

Onze kernwoorden zijn: belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. Wij maken ons sterk voor gelijke kansen voor mensen met autisme en proberen daarvoor ouders van kinderen met autisme en volwassenen die middelen te geven die hen steunen om voor hun belangen op te komen.

Onze organisatie is kritisch betrokken bij hulpverleningsactiviteiten. Wij hebben kwaliteitseisen geformuleerd die aan de hulpverlening gesteld kunnen worden. Deze kwaliteitseisen kunnen als leidraad dienen bij het zoeken naar een juiste school of instelling. Wij hebben contacten met instellingen en koepelorganisaties. Zo hebben wij ook een goed beeld van scholen en instellingen die iets voor autistische mensen kunnen betekenen. Onze organisatie stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autisme.

Tijdschriften

De NVA is uitgever van twee tijdschriften. Engagement met Autisme is het ledenblad dat zes keer per jaar uitkomt. Het wordt gratis aan de leden van de NVA toegestuurd. Geïnteresseerden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren.

Het Wetenschappelijk Tijdschrift is een tijdschrift waarin de laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, opsporing en behandeling van autisme worden beschreven. Dit tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Zowel leden als geïnteresseerden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren.

Publicaties, boeken, video’s, DVD’s

De NVA heeft een uitgebreid pakket aan informatie over autisme. Boeken, publicaties, video’s en DVD’s kunnen besteld worden via de website: www.autismeboek.nl.

Informatie- en Advieslijn

Voor vragen over autisme, voor tips, adviezen of gewoon een luisterend oor, is er de Informatie- en Advieslijn. Deze lijn wordt bemand door vrijwilligers die inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden en veelal ervaringsdeskundig zijn.
Op onze informatiesite staan scripties, artikelen, links, boekbeschrijvingen, adressen en veel gestelde vragen met betrekking tot ASS: www.autismeinfocentrum.nl

Regionale afdelingen

Er zijn elf regionale afdelingen binnen de NVA. De regionale afdelingen worden bemand door vrijwilligers. Zij verzorgen onder andere het regionale (lotgenoten-)contact en organiseren regionale informatiedagen en –avonden.

Steun ons met een donatie

Copyright © 2011-2017
Teksten: Jody Hens
Illustraties: Elisa Aurik

Alle Rechten voorbehouden.